10-10-2014
 

המהפכה השקטה בפנסיה לגרושים

 

בצל קרבות צוק איתן אישרה הכנסת את אחד החוקים המשמעותיים בתחום יחסי המשפחה - החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו. החוק,

שייכנס לתוקף בעוד כחצי שנה מכניס סדר חדש לחתום.

החוק מזג הצעת חוק ממשלתית עם הצעות חוק פרטיות של חברי הכנסת זהבה גלאון, חיים כץ ואחרים. הוא מבוסס על דו"ח ועדה ציבורית בראשות שופט בית המשפט המחוזי, שאול שוחט, מ-2011 - ונובע ממאבק ציבורי ממושך של כ-15 שנה.

הצורך בחוק התעורר בעקבות התנגשות בין דיני המשפחה בישראל, המכירים בזכויות פנסיה שצבר כל אחד מבני הזוג כנכס משותף של שניהם: לבין דיני הפנסיה, שהמשיכו להתייחס אל זכויות הפנסיה כבלעדיות לעמית שעל שמו נצטברו גם לאחר הפירוד.התנגשות זו הביאה לכך שלמרות פסיקות בתי המשפט לענייני משפחה בדבר חלוקת זכויות הפנסיה, בפועל בן הזוג שאינו העמית הרשום התקשה מאוד להגן על זכויותיו ולממשן, במיוחד במקרה של מות העמית. לפי חוק, בן הזוג שאינו רשום מצא עצמו תלוי בחסדי בן הזוג שהוא העמית ובחסדי הגוף המושלם.

בעקבות החוק יוכלו מעתה בני זוג מתגרשים (בתנאים מסוימים) לחלק את הכספים שנצברו בחסכונות פנסיונים בקרנות הפנסיה החדשות (למעט כספי פיצויי פיטורים, שיועברו רק כשתתגבש זכותו של העמית) לשני חשבונות נפרדים, כבר במועד הפרידה. בן הזוג שאינו העמית יוכל אף לפתוח חשבון פנסיה נפרד - ולקבל קצבה בבוא העת, ללא תלות או קשה לבן הזוג לשעבר.

שינוי דרמטי נוסף הוא ביחס לקרנות הפנסיה הוותיקות והפנסיות התקציביות. אמנם כאן בשל המורכבות, לא תתאפשר חלוקה לשני חשבונות נפרדים, אך בן הזוג לשעבר יהיה זכאי לקבל את חלקו ישירות מהגורם המשלם - ואף לקבל מידע וזכות להשתתף בהחלטות משמעותיות בקשר לפנסיה, כמו היוון חלק מהזכויות.

שינוי מהפכני נוסף: החוק יאפשר להכיר בבן הזוג לשעבר כשאיר לצורך קבלת קצבה (חלקית ובתנאים מסוימים), לאחר פטירת העמית. זאת, בניגוד גמור למצב עד החוק, שלפיו עם פטירתו של הגמלאי, בן הזוג לשעבר מאבד את כל זכויותיו. החוק החדש מאפשר קבלת קצבה אפילו במקרה שהעמית נפטר בעודו עובד פעיל. במקרה זה יקל בן הזוג לשעבר קצבה מהיום שבו היה העמית אמור לצאתלפנסיה. עוד חשב לדעת כי השינוי עשוי, במקרים מסוימים, לחול גם רטרואקטיבית על זווגות שנפרדו לפני שנים וכבר ניתן ביחס אליהם פסק דין.