המוסד לביטוח הלאומי טעה בחישוב קצבת השארים – אך סירב להחזיר לאלמנה הקשישה עשרות אלפי שקלים

 

הקשישה, שהחלה לקבל את הקצבה עוד בשנות ה-90 נאלצה לפנות לבית הדין. בית הדין לעבודה גינה את התנהלות הביטוח הלאומי ("המוסד עשה דין לעצמו") והורה למוסד לשלם לה את הפרשי .הגמלה

 

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע גינה את המוסד לביטוח לאומי על כך שלמרות טעות שהתגלתה בחישוב הקצבה של אלמנה במשך שנים ארוכות, המוסד סירב לפצותה כפי המגיע לה.

השופט צבי פרנקל בבית הדין לעבודה מתח ביקורת חריפה על התנהלות הביטוח הלאומי וכתב שבעניין זה המוסד כשל ויש לגנות אותו בשל הפרת חובות בסיסיות.

"התובעת, אישה אלמנה ומבוגרת, לא ידעה שהמוסד שילם לה גמלה מופחתת במשך כל השנים ואף לא יכלה לדעת מאחר שלא קיבלה לידיה כל החלטה של פקיד התביעות על גובה הקצבה שלה היא זכאית או אופן חישובה. ייתכן שלו הייתה מקבלת לידיה החלטה כזו, הטעות היתה מתגלית .במועד, והמוסד לא היה יוצר חוב במשך שנים רבות", כתב השופט

 

השופט קבע שהביטוח הלאומי לא נימק את החלטתו ולא איפשר למבוטחת זכות טיעון. "המוסד לא הוכיחכל מקור חוקי המקנה לו זכות שלא לשלם לתובעת את מלוא הגמלה שהיא זכאית לה על פי דין. המוסד עשה דין לעצמו כאשר לא טרח להודיע מראש לאלמנה על החלטתו שלא לעמוד בהתחייבותו לשלם לה את הסכומים המגיעים לה פניות התובעת להבין מדוע לא קיבלה את הסכום שנכתב בהודעה הראשונה של המוסד (80,200 שקל) לא נענו", הוא כתב.

השופט הוסיף כי "המוסד לא יכול להנציח אי-תשלום שלא כדין של גמלה עקב חלוף הזמן, ועליו לתקן את טעותו". הוא הורה למוסד לשלם לאלמנה את הפרשי הגמלה בסך 52 אלף שקל בצירוף הוצאות משפט בסך 2,500 שקל.